Ekologia

Ecology

2022L

Kod przedmiotu1806S1-EKOLO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Banaszak J., Wiśniewski H., "Podstawy ekologii." , t. -, wyd. Wyd. Uczelniane WSP w Bydgoszczy., 1999, s. - 2) Begon M., Harper J.L., Townsend C.R., "Ekologia populacji"., t. -, wyd. PWN Warszawa., 1999, s. - 3) Krebs Ch.J., "Ekologia"., t. -, wyd. PWN Warszawa., 1996, s. - 4) Weiner J., "Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej"., t. -, wyd. PWN Warszawa., 1999, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi