Fizjologia ryb

Fish physiology

2022Z

Kod przedmiotu1806S1-FIZRYB
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gill J, Zarys Fizjologii Porównawczej Zwierząt, t. I-III, PWN, Warszawa, 1987 2) Krzymowski T, Fizjologia zwierząt, .PWRiL, Warszawa, 1983 3) Łuczyński M. , Fizjologia ryb. Pływanie ryb - mechanizm i zarys energetyki ruchu, ART, Olsztyn, 1991 4) Łuczyński M. , Fizjologia ryb. Działanie prądu elektrycznego na ryby, ART, Olsztyn, 1999 5) Schmidt-Nielsen K., Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska, PWN, Warszawa, 2008
Literatura uzupełniająca
Uwagi