Fizyka

Physics

2021Z

Kod przedmiotu1806S1-FIZYKA
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bobrowski Cz., Fizyka - krótki kurs , WNT Warszawa, 1999 2) Herman M.A., Kalestyński A., Widomski L., Podstawy fizyki, PWN Warszawa, 1997 3) Kąkol Z., Fizyka dla każdego , kurs e-learning, AGH Kraków, 2006 4) Drabent R., Machholc Z., Siódmiak J., Wieczorek Z., Ćwiczenia laboratoryjne z fizyki, UWM Olsztyn, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi