Genetyka

Genetics

2022Z

Kod przedmiotu1806S1-GENET
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brown T. A., "Genomy" , wyd. ., PWN Warszawa,, 2001 2) Fletcher H., Hickey I., Winter P. ,, "Krótkie wykłady - genetyka",, wyd. Wydawnictwo Naukowe PWN, , 2010 3) Clark A.G., Hartl D.L., , "Podstawy genetyki populacyjnej", wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi