Hydrochemia

Hydrochemistry

2021L

Kod przedmiotu1806S1-HYDRCH
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Choiński A., Limnologii fizyczna Polski , Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007 2) Kajak Z., Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN Warszawa, 2001 3) Starmach K., Wróbel S., Pasternak K., Hydrobiologia. Limnologia, PWN Warszawa, 1978 4) Hermanowicz W., Dojlido J., Dożańska W., Koziorowski B., Zerbe J., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Wydawnictwo Arkady, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagi