Hydrotechnika rybacka

Fishing hydrotechnology

2023Z

Kod przedmiotu1806S1-HYDRYB
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Goryczko K., Grudniewska J., "Chów i hodowla pstrąga tęczowego". , t. 1, IRS Olsztyn, 2015, s. 173 2) Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W., "Rybactwo stawowe.", t. 1, HOŻA. Warszawa., 2002, s. 384 3) Król Cz. , "Budownictwo rybackie.", t. 1, PWRiL Warszawa, 1986, s. 491 4) Tuszko A., "Hydrotechnika rybacka.", t. 1, PWRiL Warszawa. , 1972 5) Bielecki H., Klus T, "Urządzenia wodno – melioracyjne.", PWN Warszawa – Kraków., 1970, s. 213
Literatura uzupełniająca
Uwagi