Matematyka i statystyka

Mathematics and statistics

2021L

Kod przedmiotu1806S1-MATEIST
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) M. Gewert, Z. Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory., GiS, 2001 2) T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2000 3) W. Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory, GiS, 2001
Literatura uzupełniająca
Uwagi