Seminaria dyplomowe 2

Diploma Seminar 2

2024Z

Kod przedmiotu1806S1-MK-SEMD2
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Zaczyński W.P., Poradnik autora prac seminaryjnych, dyplomowych i magisterskich , Wydawnictwo Żak, Warszawa, 1995 2) Weiner J., Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2003
Literatura uzupełniająca
Uwagi