Ochrona wód

Water protection

2022Z

Kod przedmiotu1806S1-OCHWOD
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Choiński A.,, Zarys limnologii fizycznej Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2007 2) Kajak Z, Hydrobiologia- limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych , PWN Warszawa, 2001 3) Hermanowicz W., Dożańska W., Dojlido J., Koziorowski B., Fizyczno- chemiczne badanie wody i ścieków",, Arkady Warszawa,, 1999 4) Lossow K., Gawrońska H., Jeziora, rekultywacja, przegląd metod, Przegląd komunalny, 2000 5) Dojlido J., Chemia wód powierzchniowych, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko Białystok,, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi