Podstawy ekonomiki rybackiej

Fundamentals of fishing economics

2021L

Kod przedmiotu1806S1-PEKRYBA
Punkty ECTS 3,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, PWN Warszawa, 2005
Literatura uzupełniająca
Uwagi