Praktyka hodowlana 1

Breeding practice 1

2023L

Kod przedmiotu1806S1-PHOD1
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, "Aktualnie obowiązujące akty prawne związane z prawem wodnym i rybackim oraz przepisy BHP", , Różne wydawnictwa, 2018 2) Różni autorzy, "Instrukcje obsługi podstawowych urządzeń, będących w użytkowaniu gospodarstwa, w której odbywana jest praktyka,", Różne wydawnictwa, 2018 3) Różni autorzy, "Dokumentacja dostępna w gospodarstwie (dane projektowe, pozwolenie wodno – prawne, zapisy gospodarcze."., Różne wydawnictwa, 2018
Literatura uzupełniająca
Uwagi