Praktyka hodowlana 2

Breeding practice 2

2023L

Kod przedmiotu1806S1-PHOD2
Punkty ECTS 3
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Różni autorzy, Aktualnie obowiązujące akty prawne związane z prawem wodnym i rybackim oraz przepisy BHP, Różne, Różne lata 2) Różni autorzy, Instrukcje obsługi podstawowych urządzeń, będących w użytkowaniu gospodarstwa, w której odbywana jest praktyka , Różne, Różne lata 3) Różni autorzy, Dokumentacja dostępna w gospodarstwie (dane projektowe, pozwolenie wodno – prawne, zapisy gospodarcze, Różne, Różne lata
Literatura uzupełniająca
Uwagi