Prawo i zarządzanie w rybactwie

Laws And Management In Fishery

2022Z

Kod przedmiotu1806S1-PIZ
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Radecki W., 1)Radecki W., 2011r., "Kompendium prawa rybackiego.", wyd. Wyd. Polskie Towarzystwo Rybackie Poznań, 2) Rakoczy B., Wierzbowski B., 2012r., "Prawo ochrony środowiska. Zagadnienia podstawowe", wyd. LexisNexis, 3) Czarkowski, T.K, Kucharczyk, D., Kupren, K., Żarski, D., Król, R., Targońska, K., Aszyk, P. , 2010r., "Podstawy akwakultury-poradnik dla rolników oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich.", wyd. Wydawnictwo W-MODR, 4) Turkowski K., Kupren K., Hakuć-Błażowska A. , 2008r., "Prawne i ekonomiczne podstawy gospodarowania karpiowatymi rybami reofilnymi", wyd. Marcurius Kaczmarek Andrzej, 5) Gruszecki K. , 2011r., "Prawo ochrony środowiska Komentarz,", wyd. wolters kluwer polska., . Wyd. Polskie Towarzystwo Rybackie Poznań, 2017 2) Czarkowski, T.K, Kucharczyk, D., Kupren, K., Żarski, D., Król, R., Targońska, K., Aszyk, P. , Podstawy akwakultury-poradnik dla rolników oraz innych mieszkańców obszarów wiejskich., Wydawnictwo W-MODR, 2010
Literatura uzupełniająca
Uwagi