Paszoznawstwo i żywienie ryb

Fodder Science and Fish Nutrition

2023Z

Kod przedmiotu1806S1-PIZR
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lovell R. T., Nutrition and Feeding in Fish, Van Nostrand Reinhold, New York,, 1989 2) Halver, J., Fish Nutrition, Academic Press. New York – London, 2003 3) Halver J., Finfish Nutrition and Fishfeed Technology, Heenemann GmbH&Co, Berlin, 1979 4) Dabrowski K., The physiology of larval fish. Digestive tract and formulation of starter diets, Aquacult.Mag., 1976 5) Stryer L. , Biochemia, PWN Warszawa, 1985
Literatura uzupełniająca
Uwagi