Praktyka jeziorowa

Lake Practice

2022L

Kod przedmiotu1806S1-PRAKJEZ
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dowolni Autorzy, Księga jakości realizowanych zadań i procedur, Dowolne wydawnictwo, dowol. rok 2) Dowolni Autorzy, Aktualnie obowiązujące akty prawne zgodne z zakresem działania podmiotu gospodarczego, gdzie odbywana jest praktyka, Dowolne wydawnictwo, dowol. rok 3) Dowolni Autorzy, Kodeks etyczny obowiązujący w środowisku rybackich użytkowników wód, Dowolne wydawnictwo, dowol. rok 4) Dowolni Autorzy, Wewnętrzne regulaminy organizacyjne, Dowolne wydawnictwo, dowol. rok 5) Dowolni Autorzy, Literatura branżowa, Dowolne wydawnictwo, dowol. rok 6) Dowolni Autorzy, Instrukcje obsługi podstawowych narzędzi i urządzeń będących w użytkowaniu podmiotu gospodarczego, gdzie odbywana jest praktyka, Dowolne wydawnictwo, dowol. rok
Literatura uzupełniająca
Uwagi