Praca inżynierska

Engineering Thesis

2024Z

Kod przedmiotu1806S1-PRINZ
Punkty ECTS 15
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) różni autorzy, czasopisma branżowe/naukowe (Journal of Fish Biology, Aquaculture), różne, 2016-2017 2) różni autorzy, czasopisma branżowe/naukowe (Journal of Applied Ichthyology, Animal Reproduction Science)), różne, 2016-2017
Literatura uzupełniająca
Uwagi