Propedeutyka rybactwa

Fishery propaedeutics

2021Z

Kod przedmiotu1806S1-PROPERYB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Szczerbowski J., Propedeutyka rybactwa , r., "Rybactwo Śródlądowe.", wyd. , Wydawnictwo IRŚ, Olsztyn, 2005 2) Szczerbowski J., Rybactwo Śródlądowe, Wydawnictwo IRŚ, Olsztyn. , 1994
Literatura uzupełniająca
Uwagi