Przedsiębiorczość

2023Z

Kod przedmiotu1806S1-PRZEDS
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Lichtarski J., Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, t. 1, wyd. Wyd. Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, 2007, s. -
Literatura uzupełniająca
Uwagi