Rybactwo jeziorowe i rzeczne

Lake and River Fisheries

2022L

Kod przedmiotu1806S1-RJIRZ
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brylinska M., Ryby słodkowodne Polski, PWN, 2000 2) Mikulski J.S., Biologia wod, PWN, 1982 3) Odum E.P., Podstawy ekologii, PWN, 1963 4) Opuszynski K., Podstawy biologii ryb, PWRiL, 1979 5) Rudnicki A., Waluga J., Walus T., Rybactwo jeziorowe, PWRiL, 1971 6) Szczerbowski J.A., Rybactwo jeziorowe i rzeczne, PWRiL, 1981 7) Szczerbowski J.A., Rybactwo srodladowe, Wyd. IRS, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi