Rozród ryb

Fish reproduction

2022L

Kod przedmiotu1806S1-ROZRYB
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bieniarz K., Epler P, Rozród ryb, LETTRA, Kraków, 1991 2) Brzuzan P., Jankun M., , Determinacja płci u ryb, t. 3, Komunikaty rybackie, 1991, s. 11-13 3) Demska-Zakęś K., Innowacyjne techniki oceny biologicznej i ochrony cennych gatunków ryb hodowlanych i raków, IRS, Olsztyn, 2008 4) Krzymowski T, Biologia rozrodu zwierząt. Fizjologiczna regulacja procesów rozrodczych samicy, UWM,Olsztyn, 2007 5) Krzymowski T., , Biologia rozrodu zwierząt. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca, UWM,Olsztyn, 2008 6) Zwierzchowski L.Jaszczak K., Modliński J.A., Biotechnologia zwierząt. Biotechnologia w rybactwie, PWN, Warszawa, 1997
Literatura uzupełniająca
Uwagi