Rekreacyjne użytkowanie wód

RECREATIONAL USE OF WATER

2023L

Kod przedmiotu1806S1-RUZW
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Fenczyn J., Wędkarstwo jako aktywność rekreacyjna, wyd. AWF, Kraków, 1998 2) Hall C.M., Härkönen T. (red.), Lake Tourism. An Integrated Approach to Lacustrine Tourism Systems, wyd. Clevedon: Channelview Press, 2006 3) Krzymowska-Kostrowicka A., Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa, 1999 4) Owsiak J., Uwarunkowania rozwoju turystyki na polskich śródlądowych drogach wodnych, Instytut Turystyki, Warszawa/Toruń, 2002 5) Zwoliński A., Ocena walorów turystyczno-rekreacyjnych sztucznych zbiorników (na przykładzie zbiorników nizinnych), Wyd. Inst. Turystyki, Warszawa, 1992
Literatura uzupełniająca
Uwagi