Systemy informacji przestrzennej w gospodarce rybackiej

Geographic Information Systems In Fisheries

2022Z

Kod przedmiotu1806S1-SIP
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Bielecka E, Systemy informacji geograficznej (GIS). Teoria i zastosowania, Wydawnictwo PJWSTK, 2006 2) Davis D.E., GIS dla każdego, MIKOM PWN, 2004 3) Gotlib D., Iwaniak A., Olszewski R., GIS obszary zastosowań, Wydawnictwo PWN, 2008 4) Urbański J, GIS w badaniach przyrodniczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – ebook, 2012
Literatura uzupełniająca
Uwagi