Systematyka ryb

Fish systematics

2021Z

Kod przedmiotu1806S1-SYSTERYB
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Brylińska M (red), Ryby słodkowodne Polski, PWN Warszawa, 2000 2) Krzanowska, H., A. Łomnicki, J. ,J. Rafiński, H. Szarski, J.M. Szymura, Zarys mechanizmów ewolucji, PWN Warszawa, 1995 3) Więcaszek B., Podstawy systematyki krągłoustych i ryb, AR Szczecin, 1999 4) Rolik H., Rembiszewski J.M., Ryby i krągłouste, PWN Warszawa, 1987
Literatura uzupełniająca
Uwagi