Technologia informacyjna

Information technology

2021Z

Kod przedmiotu1806S1-TECHNINF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski, Arkusze Kalkulacyjne, Poziom zaawansowany., Mikom, 2009 2) Mirosława Kopertowska, Witold Sikorski, , "Przetwarzanie tekstu. Poziom zaawansowany",, Mikom, 2009 3) M. Groszek,, ABC Access 2007 PL, Helion Gliwice, 2007
Literatura uzupełniająca
Uwagi