Toksykologia

Toxicology

2023Z

Kod przedmiotu1806S1-TOKSYK
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Piotrowski J.K., Podstawy toksykologii, t. I, Wyd. WNT, 2006, s. 494 2) Antychowicz J., Choroby i zatrucia ryb, t. I, Wyd. SGGW, 1996, s. 359 3) Di Giulio R.T., Hinton D.E., Toxicology of fishes, t. I, CRC Press, 2008, s. 1096
Literatura uzupełniająca
Uwagi