Technika połowu ryb

Fishing Technique

2023L

Kod przedmiotu1806S1-TPR2
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Gabriel O., Lange K., Daham E., Wendt T. , 2005r., Fish catching methods of the world, Blackwell Publishing Oxford., 2005 2) Świniarski J., Cetinić P. , "Technologia Połowu Organizmów Morskich., Wydawnictwo Morskie. Gdańsk, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi