Technologia przetwórstwa ryb

Fishing Technique

2024Z

Kod przedmiotu1806S1-TPRYB
Punkty ECTS 5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Dutkiewicz M., Maszyny do obróbki ryb słodkowodnych, t. 152, IRŚ,Olsztyn, 1991 2) Horubała A., Podstawy przechowalnictwa żywności, PWN, Warszawa, 2001 3) Sikorski Z., morskie surowce żywnościowe, WNT, Warszawa, 1992 4) Sikorski Z., Ryby i bezkręgowce morskie, WNT, Warszawa, 2004 5) Świderski J., Towaroznawstwo produktów spożywczych, SGGW, Warszawa, 1998
Literatura uzupełniająca
Uwagi