Urządzenia do przemysłowej produkcji ryb

Equipment for Industrial Fish Production

2023Z

Kod przedmiotu1806S1-UDPPR
Punkty ECTS 4
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) L. Creswell and Y. Harache, ed., "Island Aquaculture and Tropical Aquaculture.", European Aquaculture Society, Oostende, Belgium, 1997, s. 353 2) R. Flos and L. Creswell, ed, Responsible Aquaculture in the New Millennium, European Aquaculture Society, Oostende, Belgium, 2000, s. 834
Literatura uzupełniająca
Uwagi