Wylęgarnictwo i podchów ryb

Fish brooding and breeding

2022L

Kod przedmiotu1806S1-WYLIPR
Punkty ECTS 5,5
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Berka R., The transport of live fish. A review, EIFAC, 1966 2) Mamcarz A. (Ed.), Larwikultura reofilnych ryb karpiowatych, Mercurius, 2008 3) Mamcarz A., Targonska K. (Eds), Wybrane aspekty rozrodu karpiowatych ryb reofilnych w warunkach kontrolowanych, Merkurius, 2008 4) Steffens W., Intensywna produkcja ryb, PWRiL, 1986 5) Szczerbowski J.A., Rybactwo srodladowe, Wyd. IRS, 1993
Literatura uzupełniająca
Uwagi