Biology

Biology

2019Z

Kod przedmiotu1806S1-BIO
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPoziomy organizacji biologicznej i klasyfikacji organizmów. Charakterystyka systematyczna i biologiczna wybranych taksonów roślin beztkankowych oraz naczyniowych zarodnikowych i nasiennych. Różnorodność budowy i funkcji komórek i tkanek roślinnych oraz zwierzęcych. Charakterystyka systematyczna i biologiczna wybranych taksonów zwierząt z bezkręgowców i kręgowców.
Opis wykładówPoziomy organizacji biologicznej. Budowa oraz funkcje tkanek roślinnych i zwierzęcych. Pojęcie gatunku. Procesy ewolucyjne prowadzące do wymierania i powstawania gatunków. Filogeneza, podstawy oraz zasady klasyfikacji roślin i zwierząt. Przegląd systematyczny i charakterystyka biologiczna wybranych grup taksonomicznych roślin i zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem gatunków chronionych, wymierających, zagrożonych oraz wskaźnikowych. Przystosowania roślin i zwierząt do życia w zróżnicowanych warunkach środowiskowych. Ogólna charakterystyka flory i fauny Polski.
Cel kształceniaZnajomość podstaw oraz zasad klasyfikacji organizmów roślinnych i zwierzęcych. Znajomość cech systematycznych oraz biologii różnych taksonów roślin i zwierząt wybranych grup taksonomicznych. Znajomość budowy i funkcjonowania komórek i tkanek roślinnych oraz zwierzęcych.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak