Cell biology

Cell biology

2019L

Kod przedmiotu1806S1-CEB
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBiologia
Wymagania wstępnePodstawowy zakres wiedzy z biologii na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńPodstawowe techniki badawcze oraz budowa, właściwości i funkcje komórek eukariotycznych. Budowa i funkcje poszczególnych organelli komórkowych, w tym: obserwacja i analiza właściwości błon komórkowych i cytoszkieletu, budowy i funkcji jądra komórkowego, mitochondriów, peroksysomów, siateczki śródplazmatycznej, aparatu Golgiego oraz wakuoli.
Opis wykładówBudowa i funkcjonowanie podstawowych jednostek strukturalnych organizmów żywych. Komórka jako jednostka życia – składniki i struktura. Budowa komórki prokariotycznej i eukariotycznej. Cytoplazma. Budowa błon plazmatycznych i transport związków przez błony biologiczne. Wewnątrzkomórkowa lokalizacja procesów metabolicznych u Eucaryota: mitochondria, lizosomy, aparat Golgiego. Współdziałanie organelli. Fizyczna organizacja genomu eukariotycznego. Podział komórek – mitoza i mejoza. Wzrost, różnicowanie i śmierć komórki. Pobudliwość komórkowa. Techniki badawcze w biologii komórki.
Cel kształceniaDostarczenie studentom wiedzy na temat podstawowych praw i mechanizmów funkcjonowania komórki eukariotycznej. Nabycie umiejętności stosowania podstawowych metod badawczych wykorzystywanych w biologii komórki
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Bates A.D., McLennan A.G., Turner P.C., White M.R.H., wyd. PWN Warszawa , Krótkie wykłady. Biologia molekularna, 2009r., tom 2) Celis Julio E., wyd. Elsevier, Cell Biology: A Laboratory Handbook, 2006r., tom 3) Harvey F. Lodish, Arnold Berk, Chris A. Kaiser, Monty Krieger, Matthew P. Scott, wyd. W H Freeman & Co , Molecular cell biology, 2007r., tom
UwagiOptymalna liczba studentów na ćwiczeniach 12-16 osób.