Chemistry

Chemistry

2019Z

Kod przedmiotu1806S1-CHEM
Punkty ECTS 5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającematematyka, chemia (zakres szkoły średniej)
Wymagania wstępneUmiejętność wykonywania obliczeń matematycznych. Umiejętność korzystania z kalkulatora naukowego. Znajomość podstaw chemii (symbole pierwiastków chemicznych, zapis reakcji chemicznych, podstawowe oblicenia chemiczne).
Opis ćwiczeńBHP i organizacja pracy w laboratorium chemicznym. Techniki i bezpieczne zasady posługiwania się podstawowym sprzętem laboratoryjnym. Masa i liczebność materii. Sposoby wyrażania stężeń w roztworach, stała równowagi chemicznej, stała i stopień dysocjacji, rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności, pH i roztwory buforowe, wybrane reakcje chemiczne w roztworach wodnych, analiza wagowa, metody miareczkowe, dobór wskaźników, przykładowe techniki separacji składników mieszaniny w zagadnieniach dotyczących rybactwa.
Opis wykładówBudowa atomu, układ okresowy pierwiastków i własności chemiczne pierwiastków, podstawowe pojęcia i prawa chemiczne, typy wiązań chemicznych, organiczne i nieorganiczne związki chemiczne i ich nazewnictwo, podstawy elektrochemii, reakcje chemiczne, reakcje redox i ich bilansowanie, równowaga w roztworach wodnych, dysocjacja, hydroliza, pH, iloczyn rozpuszczalności w zagadnieniach dotyczących rybactwa. Chemia wody - podstawy.
Cel kształceniaZdobycie podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych z chemii nieorganicznej, analitycznej i organicznej. Zdobycie umiejętności prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia technik laboratoryjnych, sposobów przeprowadzania doświadczeń, pomiarów i obserwacji chemicznych, oraz zdobycie umiejętności ich wykorzystania w ochronie i monitoringu środowiska naturalnego.
Literatura podstawowa1) Bielański A, Podstawy chemii nieorganicznej, t. 1, PWN, 2002 2) Jones L. Atkins P.W., ., Chemia ogólna, cząsteczki, materia, reakcje, t. 1, PWN, 2009 3) Danikiewicz W,, Chemia organiczna, t. 1, Wyd. Szk. i Pedagog, 1994
Literatura uzupełniająca1) Dojlido J., Chemia wody, Arkady, 1987 2) Mastalerz P., Chemia organiczna, PWN, 1986 3) Pauling L., Pauling P., Chemia, PWN, 1998
UwagiWymagane posiadanie odzieży ochronnej podczas ćwiczeń laboratoryjnych. Wymagane posiadanie kalkulatora naukowego podczas ćwiczeń, egzaminów i kolokwiów.