Fish biology

Fish biology

2020Z

Kod przedmiotu1806S1-FIB
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńPobór prób i analiza materiału w badaniach tempa wzrostu, struktury wiekowej populacji i odżywiania się ryb. Identyfikacja pierścieni rocznych i dodatkowych na łuskach. Odczyty wsteczne metodą Dahl-Lea i z uwzględnieniem poprawki Rosa Lee. Wykonanie empirycznych i modelowych wykresów tempa wzrostu ryb. Ustalanie zależności pomiędzy masą i długością ryb. Budowa i funkcje otolitów. Analiza składu pokarmu młodocianych stadiów ryb i ryb dojrzałych należących do różnych typów ekologicznych na przykładach gatunków występujących w Polsce. Określanie zbieżności i wybiórczości pokarmowej, zróżnicowania składu pokarmu i intensywności żerowania ryb
Opis wykładówPrezentacja zagadnień z zakresu biologii i ekologii ryb. Długowieczność ryb. Pobór prób do analizy struktury wiekowej i tempa wzrostu ryb. Budowa łuski. Odczyty wsteczne i ich weryfikacja. Modele wzrostu długości i masy ciała ryb. Elementy kostne służące do ustalenia wieku ryb. Budowa otolitów. Wiarygodność oznaczeń wieku ryb. Płodność ryb. Wędrówki tarłowe, sezonowe, dobowe i pokarmowe. Odżywianie się ryb należących do różnych typów ekologicznych. Zbieżność składu pokarmu a konkurencja pokarmowa. Biologia szczegółowa przedstawicieli rodzimej ichtiofauny.
Cel kształceniaGłównym celem przedmiotu jest prezentacja wiedzy z zakresu biologii ryb, umożliwiającej racjonalne gospodarowanie ichtiofauną z zachowaniem równowagi ekosystemu i kondycji populacji. Zapoznanie studentów z metodyką badań populacyjnych stosowanych w rybactwie. Wykształcenie praktycznej umiejętności określania tempa wzrostu ryb i znaczenia składników pokarmowych w diecie ryb
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Nagięć M., E. Murawska, Wiek i wzrost ryb., ART Olsztyn , 1992 2) Nagięć M., E. Murawska, Łuska i jej budowa, t. Zeszyt II, ART Olsztyn, 1992 3) Weatherley A. H., Growth and Ecology of Fish Populations., Academic Press. Londyn, , 1972 4) Gerking Sh. D., Feeding Ecology of Fish., Academic Press. Londyn, , 1991 5) Staff F., Ryby słodkowodne Polski i krajów ościennych", Trzaska, Evert i Michalski, Warszawa, 1950 6) Hart P. J. B. (ed), J. D. Reynolds (ed) , Handbook of Fish Biology and Fisheries",, Wiley-Blackwell , 2002 7) Nelson J.S, Fishes of the world., John Wiley and Sons, Edmonton, Alberta, Canada, 2006
Uwagibrak