Fish nutrition

Fish nutrition

2021Z

Kod przedmiotu1806S1-FINU
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiochemia
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńRozpoznawanie pasz naturalnych, granulowanych i ekstrudowanych, teoria i praktyka analiz składu chemicznego pasz i komponentów paszowych (ćw. laboratoryjne), zapoznanie się z technologią przemysłowego wyrobu pasz, żywienie szczegółowe wybranych gatunków ryb hodowlanych (ćw. seminaryjne).
Opis wykładówZapotrzebowanie energetyczne i obieg energii w organizmie ryb. Procesy trawienia i absorpcji. Przydatność różnych komponentów paszowych w żywieniu ryb drapieżnych, wszystko– i roślinożernych. Szczegółowe zapotrzebowanie na makronutrienty (białka, lipidy, węglowodany) i mikronutrienty (witaminy, substancje mineralne). Funkcje makro– i mikronutrientów. Substancje nieżywieniowe celowo dodawane do pasz (atraktanty, stymulatory wzrostu, lepiszcza, barwniki, antyutleniacze, leki), Substancje antyżywieniowe. Żywienie stadiów młodocianych
Cel kształceniaUświadomienie znaczenia poszczególnych makro- i mikronutrientów w żywieniu ryb; zapoznanie z różnicami międzygatunkowymi w procesach trawienia i zapotrzebowaniem na energię i składniki egzogenne; wskazanie znaczenia rozwoju ontogenetycznego dla optymalnego składu pasz; uświadomienie podstawowego znaczenia właściwego doboru komponentów paszowych; zapoznanie z podstawowymi metodami analiz składu chemicznego pasz; nabycie wiedzy z postaw technologii produkcji pasz przemysłowych.
Literatura podstawowa1) Lovell R. T., Nutrition and Feeding in Fish, Van Nostrand Reinhold, New York,, 1989 2) Halver, J., Fish Nutrition, Academic Press. New York – London, 2003 3) Halver J., Finfish Nutrition and Fishfeed Technology, Heenemann GmbH&Co, Berlin, 1979 4) Dabrowski K., The physiology of larval fish. Digestive tract and formulation of starter diets, Aquacult.Mag., 1976
Literatura uzupełniająca1) , brak, ,
Uwagibrak