Fishery practises

Fishery practises

2020L

Kod przedmiotu1806S1-FIP
Punkty ECTS 4
Typ zajęć Praktyki
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnewiedza nabyta w toku studiów z zakresu problematyki rybacko-rekreacyjnego zagospodarowania i użytkowania śródlądowych wód otwartych
Opis ćwiczeńStruktura i organizacja podmiotu gospodarczego w zakresie rybackiego użytkowania wód. Zarządzanie i kierowanie pracą zespołów ludzkich. Charakterystyka środowiska jeziorowej produkcji rybackiej oraz realizowanych kierunków zagospodarowania rybackiego i rybacko-wędkarskiego zbiorników. Gospodarka poszczególnymi gatunkami ryb w zakresie eksploatacji i zarybień. Zasady bezpiecznej obsługi narzędzi i maszyn stosowanych w rybactwie jeziorowym. Struktura i charakterystyka narzędzi połowu stosowanych przez rybackiego użytkownika wód. Obsługa narzędzi połowu (czynnych i biernych) oraz sprzętu pływającego. Wewnętrzny obrót rybami (transport, sortowanie, zabezpieczenie, magazynowanie i sprzedaż). Zasady prowadzenia dokumentacji gospodarczej (księgi gospodarcze jezior, druki magazynowe, protokoły zarybień).
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaCelem praktyki jest zapoznanie studentów z formami i zasadami rybackiego zagospodarowania wód publicznych oraz nabycie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji i realizacji podstawowych zadań związanych z funkcjonowaniem rybackich użytkowników wód jako podmiotów gospodarczych
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
UwagiPraktyka o charakterze zwartym realizowana w okresie letnim