Fish taxonomy

Fish taxonomy

2019Z

Kod przedmiotu1806S1-FIT
Punkty ECTS 6
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia na poziomie szkoły średniej
Wymagania wstępnebiologia na poziomie szkoły średniej
Opis ćwiczeńZastosowanie cech morfologicznych w systematyce: merystyka, biometria i biologiczne metody wyróżniania gatunków. Praktyczne zaznajomienie z wybranymi gatunkami ryb w oparciu o naturalny system zoologiczny. Przegląd systematyczny ryb z rzędów Petromyzontiformes, Acipenseriformes, Cypriniformes, Siluriformes, Esociformes, Gadiformes, Salmoniformes, Perciformes, Scorpaeniformes, Anguilliformes, Osmeriformes, Gasterosteiformes, Pleuronectiformes – cechy morfologiczne, biologia, stanowisko systematyczne, znaczenie w rybactwie i ochrona gatunków
Opis wykładówReguły obowiązujące w systematyce i taksonomii. Znaczenie cech morfologicznych w systematyce: morfometryczne i biologiczne metody wyróżniania gatunków. Narzędzia nowoczesnej systematyki. Podstawy taksonomii ryb bezszczękowych i szczękowych, charakterystyka grup systematycznych ze szczególnym uwzględnieniem gatunków obecnych w wodach Europy oraz mających znaczenie w rybołówstwie i akwakulturze światowej; filogeneza ryb; zasady procesu ewolucyjnego oraz wpływ rozwoju ryb w minionych epokach na obecny obraz ichtiofauny. Naturalna hybrydyzacja międzygatunkowa oraz poliploidy u ryb. Miejsce ryb w naturalnym systemie zoologicznym. Różnorodność współczesnej ichtiofauny.
Cel kształceniaDostarczenie studentom wiedzy na temat reguł oraz nowoczesnych metod stosowanych w systematyce i taksonomii. Zapoznanie z stanowiskiem systematycznym, podstawowymi cechami biologicznymi oraz znaczeniem gospodarczym i ekologicznym ichtiofauny Polski. Zapoznanie z gatunkami i taksonami w randze wyższych kategorii systematycznych, które mają znaczenie w rybołówstwie i akwakulturze światowej
Literatura podstawowa1) Brylińska M (red), Ryby słodkowodne Polski, PWN Warszawa, 2000 2) Kottelat M., Freyhoff J., Handbook of European freshwater fishes, Publications Kottelat, 2007 3) Więcaszek B., Podstawy systematyki krągłoustych i ryb, AR Szczecin, 1999
Literatura uzupełniająca
Uwagibrak