Fisheries techniques

Fisheries techniques

2021L

Kod przedmiotu1806S1-FITE
Punkty ECTS 4,5
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia terenowe
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi