Geographical Information Systems

2020Z

Kod przedmiotu1806S1-GIS
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia komputerowe
Wykład
Przedmioty wprowadzająceTechnologia Informacyjna
Wymagania wstępneznajomość środowiska Windows
Opis ćwiczeńZapoznanie się ze środowiskiem pracy systemów GIS (oprogramowanie TNTmips i Qgis). Wizualizacja i symbolizacja danych. Tworzenie i edycja warstw wektorowych. Bazodanowa struktura danych - podstawowe operacje w tablicy atrybutowej. Podstawowe funkcje analizy wektorowej. Rejestracja rastrów w układzie współrzędnych. Podstawowe funkcje analizy rastrowej
Opis wykładówDefinicje i pojęcia związane z systemami informacji geograficznej (GIS). Przykłady zastosowań systemów GIS w planowaniu gospodarki rybackiej. Rzeczywisty kształt i model Ziemi (geoida, sferoida, elipsoida). Układ współrzędnych geograficznych (GCS). Poziome (DATUM, lokalne, globalne) i pionowe (EVRS) układy odniesienia. Odwzorowania kartograficzne – UTM i małoskalowe odwzorowania europejskie. Polskie układy współrzędnych – „1992” i „2000”. Dane przestrzenne – charakterystyka, pojęcie mapy numerycznej - skala mapy, symbolizacja i generalizacja danych. Rejestracja danych w układzie współrzędnych – georeferencja i rektyfikacja. Modele danych - cyfrowa reprezentacja i struktura danych. Model wektorowy i rastrowy – koncepcja obiektowa i modelowanie pól ciągłych. Pozyskiwanie danych przestrzennych – dane pierwotne i wtórne (GPS, skanowanie, digitalizacja, bazy danych, teledetekcja).
Cel kształceniaZdobycie podstawowej wiedzy w zakresie funkcjonowania i wykorzystania systemów informacji przestrzennej (GIS) jako narzędzia służącego do planowania gospodarki rybackiej opartego o wszechstronną analizę danych przestrzennych odnoszących się do zjawisk i procesów zachodzących w środowisku
Literatura podstawowa1) Urbański J., GIS w badaniach przyrodniczych , Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego – ebook, , 2012 2) de Graaf G. et al., Information Systems in Fisheries Management and Planning, wyd. FAO FISHERIES TECHNICAL PAPER , 2014
Literatura uzupełniająca
Uwagi