Hydrotechnics

Hydrotechnics

2021Z

Kod przedmiotu1806S1-HYDR
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia projektowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzająceBrak
Wymagania wstępneBrak
Opis ćwiczeńElementy hydrologii i hydrauliki. Przeliczanie jednostek miar objętości, przepływu, odpływu oraz prędkości wody. Przepływy i szczegółowe obliczenia wody w korytach, przelewach, filtracja wody. Określanie stanów wód. Gospodarka wodna w stawach karpiowych – szczegółowe obliczenia w cyklu rocznym. Seminaria z zakresu budowy, wykorzystania i funkcjonowania budowli hydrotechnicznych w Polsce i na świecie.
Opis wykładówZasoby i wody śródlądowe kraju. Opady, parowanie, odpływ. Położenie-klimat, zlewnia, jakość i potrzeby wodne stawów. Melioracje rybackie (odwadnianie, osuszanie, drenowanie). Podstawowe pojęcia i definicje hydrotechniczne oraz rybackie. Kategorie stawów w gospodarstwie karpiowym i pstrągowym. Budowa, użytkowanie budowli hydrotechnicznych (zapory, groble, jazy, ścianki szczelne, mnichy, przepusty, śluzy, akwedukty, odłówki, zastawki, przepławki,, sadze, pomosty, magazyny). Lokalizacja, ujęcie, doprowadzenie i odprowadzenie wody. Wpływ budowli hydrotechnicznych na ciągłość cieku, środowisko i organizmy wodne. Mapy, elementy miernictwa. Zasady projektowania stawów i obiektów wylęgarniczych, założenia hodowlane, przykładowy projekt techniczny, przepisy prawne. Urządzenia specjalne. Materiały w budownictwie wodnym. Organizacja i mechanizacja robót, remonty i konserwacja stawów.
Cel kształceniaZapoznanie studenta z elementami hydrologii i hydrauliki, różnymi typami wód, ich charakterystyką oraz możliwym sposobem zagospodarowania. Zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami i definicjami hydrotechnicznymi oraz informacjami dotyczącymi budowli hydrotechnicznych, ich wpływem na środowisko, z uwzględnieniem specyfiki stawów i urządzeń z nimi związanych. Przekazanie studentom wiedzy dotyczącej zasad projektowania obiektów stawowych, organizacji robót oraz map i elementów miernictwa.
Literatura podstawowa1) Goryczko K., Grudniewska J., "Chów i hodowla pstrąga tęczowego". , t. 1, IRS Olsztyn, 2015, s. 173 2) Guziur J., Białowąs H., Milczarzewicz W., "Rybactwo stawowe.", t. 1, HOŻA. Warszawa., 2002, s. 384 3) Król Cz. , "Budownictwo rybackie.", t. 1, PWRiL Warszawa, 1986, s. 491 4) Tuszko A., "Hydrotechnika rybacka.", t. 1, PWRiL Warszawa. , 1972 5) Bielecki H., Klus T, "Urządzenia wodno – melioracyjne.", PWN Warszawa – Kraków., 1970, s. 213
Literatura uzupełniająca1) Szczerbowski J.A. ed. , "Rybactwo śródlądowe.", t. 1, IRS Olsztyn., 2008, s. 608 2) Bajkiewicz – Grabowska E., Mikulski Z. , "Hydrologia ogólna.", t. 1, PWN, 2017, s. 340 3) Kiełbik M. , "Budownictwo wodne.", t. 1, PWRiL Warszawa., 1980, s. 367 4) Król Cz., "Hydrologia.", t. 1, PWRiL Warszawa., 1973, s. 196
UwagiBrak