Inland fisheries

Inland fisheries

2020L

Kod przedmiotu1806S1-INF
Punkty ECTS 6,5
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi