Propedeutics of fishery

Propedeutics of fishery

2019Z

Kod przedmiotu1806S1-POF
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia terenowe
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńRozwój rybactwa w Polsce. Podstawowe rybackie formy gospodarowania (wody otwarte: jeziora, rzeki, zbiorniki zaporowe), stawy rybackie ( ziemne, betonowe), łowiska specjalne.
Opis wykładówOrganizacja rybactwa w Polsce i na świecie w układzie historycznym. Odłowy i produkcja ryb na świecie i w Polsce. Działalność wspomagająca rybactwo – szkolnictwo średnie i wyższe, nauka. Słownictwo stosowane w rybactwie. Dodatkowa rola rybactwa – kształtowanie i ochrona środowiska oraz rozwój obszarów wiejskich. Rola samorządu w rozwoju rybactwa. Literatura branżowa
Cel kształceniaZapoznanie z historycznymi i aktualnymi uwarunkowaniami rybactwa w Polsce i na świecie. Perspektywy rozwoju. Poznanie form rybackiego użytkowania wód. Uświadomienie znaczenia rybactwa w zagospodarowaniu obszarów wiejskich.
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Wellby I. Girdler A., Robin Welcomme R. , 2010r., "Fisheries Management: A manual for still-water coarse fisheries.", wyd. Wiley- Blackwell., tom
Uwagi