Protection of water

Protection of water

2020Z

Kod przedmiotu1806S1-PROW
Punkty ECTS 3
Typ zajęć Ćwiczenia
Wykład
Przedmioty wprowadzającehydrochemistry
Wymagania wstępnebasic knowledge in the area of chemistry and biology
Opis ćwiczeńPhysical and chemical analysis of water and sewage: COD, BOD, physical properties, dissolved oxygen, TKN, ammonia, TP, mineral P
Opis wykładówGlobal and regional water resources, Poland's water resouces and water balance. The state of surface water in Poland - main threats. Monitoring of water in accordance with FWD. Abiotic classification of Polish lakes. Characteristic of various types of sewage. Sewage treatment methods, Eutrophication, Ichtyoeutrophication theory. Lakes protection and restoration methods.
Cel kształceniaGaining knowledge in the area of water resources and their threats, degradation, the rules of their protection, the water bodies restoration methods. Ability for complex analysis of mechanisms of water ecosystem functioning and protection. The ability of physical and chemical analysis of water and sewage - organic compounds, physical properties etc.
Literatura podstawowa1) Choiński A., Zarys limnologii fizycznej Polski, Wyd. UAM, 1995 2) Kajak Z., Hydrobiologia-limnologia. Ekosystemy wód śródlądowych, PWN Warszawa, 2001 3) Hermanowicz W. et al., Fizyczno-chemiczne badanie wody i ścieków, Arkady Warszawa, 1999 4) Klapper H., Technologies for lake restoration, t. 1, J. Limnol., 2003, s. 73-90 5) Lossow. K, Gawrońska H., Jeziora, rekultywacja, przegląd metod, Przegląd Komunalny, 2000 6) Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN Warszawa, 1995
Literatura uzupełniająca
Uwagi