Specialization module III (3)

Specialization module III (3)

2021L

Kod przedmiotu1806S1-SPEMII
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi