Specialization module I (3)

Specialization module I (3)

2021Z

Kod przedmiotu1806S1-SPM
Punkty ECTS 6
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi