The humanistic and social module 1

The humanistic and social module 1

2019Z

Kod przedmiotu1806S1-THSM
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi