Welfare of aquatic organisms

Welfare of aquatic organisms

2019L

Kod przedmiotu1806S1-WAO
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Ćwiczenia laboratoryjne
Ćwiczenia audytoryjne
Wykład
Przedmioty wprowadzającebiologia ryb, chów i hodowla ryb
Wymagania wstępnebrak
Opis ćwiczeńZagęszczenie obsad jako kluczowy czynnik wpływający na dobrostan ryb w intensywnej akwakulturze. Stres manipulacyjny a dobrostan ryb. Magazynowanie, transport oraz sprzedaż organizmów wodnych w kontekście ich dobrostanu. Dobrostan a problem głodowania i niedoboru pasz u ryb. Zaburzenia stanu zdrowia jako przyczyna i skutek nieodpowiedniego dobrostanu organizmów wodnych. Techniki uboju zwierząt. Humanitarne i niehumanitarne metody uśmiercania ryb w Unii Europejskiej.
Opis wykładówDefinicje i pojęcia związane z dobrostanem zwierząt hodowlanych. Dobrostan ryb a prawo unijne. Zagadnienie dobrostanu ryb w prawodawstwie polskim. Odczuwanie bólu i strach u ryb – podstawy anatomiczne i fizjologiczne. Problematyka sprzedaży żywych ryb konsumpcyjnych. Procedury gospodarcze i zarządzanie w akwakulturze a dobrostan organizmów wodnych. Specyfika wymagań środowiskowych zwierząt akwakultury w kontekście ich dobrostanu. Fizjologiczne, biochemiczne i behawioralne wskaźniki oceny dobrostanu zwierząt. Kodeks Dobrej Praktyki Rybackiej jako strategia zrównoważonej hodowli organizmów wodnych w warunkach dbałości o ich dobrostan.
Cel kształceniaZapoznanie studentów z prawodawstwem unijnym i krajowym w zakresie dobrostanu zwierząt oraz działaniami podejmowanymi w sektorze akwakultury sprzyjającymi zachowaniu i poprawie dobrostanu zwierząt wodnych
Literatura podstawowa1) Phillips C., The Welfare of Animals, Springer Science + Business Media B.V., 2009 2) Johnston C., Jungalwalla P., Aquatic animal welfare guidelines, National Aquaculture Council of Australia, 2000 3) Ashley P.J., Fish welfare: current issues in aquaculture, t. 104, Applied Animal Behaviour Science, 2007, s. 199–235 4) FSBI, Fish Welfare. Briefing Paper 2, Fisheries Society of the British Isles, 2002
Literatura uzupełniająca1) Diggles B.K., Cooke S.J., Rose J. D., Sawynok W., Ecology and welfare of aquatic animals in wild capture fisheries, t. 21, Reviews in Fish Biology and Fisheries, 2011, s. 739–765 2) Broom D.M., Welfare assessment and relevant ethical decisions: key concepts, t. 10, ARBS Annual Review of Biomedical Sciences, 2008, s. 79-90 3) Brydges N.M., Braithwaite V.A., Measuring animal welfare: what can cognition contribute?, t. 10, ARBS Annual Review of Biomedical Sciences, 2008, s. 91-103 4) Huntingford F.A., Adams C., Braithwaite V.A., Kadri S., Pottinger T.G., Sandøe P., Turnbull J.F., Current issues in fish welfare, t. 68, Journal of Fish Biology, 2006, s. 332-372
Uwagibrak