Projekt badawczo-rozwojowy

R & D Project

2020Z

Kod przedmiotu1207S2-3miPRBR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć Ćwiczenia
Przedmioty wprowadzające.
Wymagania wstępne.
Opis ćwiczeńZasady wyłaniania zespołu projektowego. Umiejętności zespołu projektowego, miejsce i rola menedżera projektu i pracownika w projekcie. Definicja projektu i jego najważniejszymi cechy. Przygotowanie wniosku projektowego. Struktury projektowe. Procesy zarządzania projektem (inicjowanie projektu, planowanie projektu, realizowanie projektu, kontrolowanie projektu, zamykanie projektu). Instrumenty dotyczące zarządzania projektami. Możliwości pozyskiwania środków finansowych na działalność. Znaczenie projektów w funkcjonowaniu organizacji. Prawne i praktyczne aspekty transferu pomysłu i technologii do biznesu
Opis wykładów.
Cel kształceniaZapoznać studentów z definicją projektu, najważniejszymi cechami oraz rodzajami. Nauczyć wykonania planu projektu i przygotowanie wniosku projektowego. Umożliwić zdobycie umiejętności formułowania celów i wskazywania obszarów projektowych będących podstawą planowania, realizacji, controlingu oraz procesu zamykania projektu. Zaponać z zasadami tworzenia planu projektu, identyfikacji interesariuszy, budowy struktury projektowej, przydziałem ról członkom zespołu projektowego oraz kierowaniem pracą zespołu. Zapoznanie z możliwościami pozyskania zasobów finansowych. Zapoznanie studentów z aspektami prawnymi transferu pomysłu i technologii do biznesu
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca1) Harper-Smith P., Derry S., wyd. wyd. MT Biznes,, Zarządzanie projektami - prosta droga do sukcesu., 2011r., tom
Uwagi