Seminarium magisterskie

Seminar for Master Degree Students

2020L

Kod przedmiotu1207S2-MK-3miSEM3
Punkty ECTS 2
Typ zajęć Seminarium magisterskie
Przedmioty wprowadzającebrak
Wymagania wstępnebez wymagań
Opis ćwiczeń1. Warsztaty obejmujące: • metody analizy danych naukowych, • wykorzystania analiz statystycznych, • interpretację danych statystycznych, w tym formy prezentacji danych, • opracowywanie konspektu pracy magisterskiej. 2. Współczesne osiągnięcia wiedzy w zakresie studiowanej specjalności; przygotowanie referatów naukowych, ich prezentacja, udział w dyskusji naukowej dotyczącej omawianej problematyki.
Opis wykładówbrak
Cel kształceniaZdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie metod analizowania danych naukowych, wykorzystywania analiz statystycznych i ich interpretacji, pisania konspektu pracy magisterskiej oraz referowania osiągnięć badań w zakresie studiowanej specjalności
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi