Bioetyka i prawo

Bioethics and Law

2021L

Kod przedmiotu07S2-3miBIOEIPR
Punkty ECTS 1
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa1) Mepham B., Bioetyka. Wprowadzenie dla studentów nauk biologicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 2) Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, 2003 3) Jonas H., Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Wydawnictwo „Platan”, 1996
Literatura uzupełniająca
Uwagi