Ekologiczne aspekty biotechnologii

Ecological Aspects of Biotechnology

2022Z

Kod przedmiotu07S2-3miEKOLABT
Punkty ECTS 2
Typ zajęć
Przedmioty wprowadzające
Wymagania wstępne
Opis ćwiczeń
Opis wykładów
Cel kształcenia
Literatura podstawowa
Literatura uzupełniająca
Uwagi